FAQ

Veel gestelde vragen

HOE WERKT HET

 • Voorafgaand aan de collecteweek wordt een collecte envelop met formulier bezorgd.
 • Het formulier vult u in en stopt u met geld of incasso terug in de envelop. 
 • Tijdens de collecteweek wordt de envelop door de collectant bij u opgehaald.
 • Ook kunt u ervoor kiezen om online te doneren.

COLLECTANT GEMIST

Heeft u de collectant gemist? Geen probleem. U kunt de envelop zelf inleveren: 

 • Zaterdag 13 april tussen 10:00 en 13:00 uur bij de bibliotheek aan de markt. 
 • Bij het secretariaat van de Goede Doelen Week Veghel
  Jasmijnstraat 13
  5461 CR Veghel

Het is ook mogelijk om ONLINE te doneren. Ga hiervoor naar de homepage

WAAR

De Goede Doelen Week Veghel is in alle wijken van Veghel.
NB: De kerkdorpen hebben al enkele jaren een ‘eigen’ Goede Doelen Week.

WAT

Goede Doelen Week Veghel is een initiatief van bij het CBF aangesloten goede doelen. Deze hebben zich verenigd en collecteren gezamenlijk in de Goede Doelen Week Veghel. Eén collecte, 19 Goede Doelen!

WAAROM

 • Door het aantal vrijwilligers van 19 collectes (collecteweken) samen te voegen zijn de fondsen beter in staat om alle straten in de gemeente Veghel te bereiken. Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet meer om overal te collecteren. Door op deze wijze samen te werken hopen we de opbrengst voor deelnemende fondsen op peil te houden.
 • De bewoners in onze gemeente krijgen op deze wijze minder collectanten aan de deur.
 • De bewoners kunnen bekijken welke fondsen zij willen steunen met een gift.

DOEL

Het doel van de Goede Doelen Week Veghel is het financieel ondersteunen van nationale, bij het CBF aangesloten, fondsen. Met het ingezamelde geld kunnen fondsen wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziektes of maatschappelijke ondersteuning van bevolkingsgroepen financieren. 

Alle fondsen, waarvoor wordt gecollecteerd, voldoen aan de eisen voor de CBF-erkenning.

CBF

Centraal Bureau Fondswerving, onafhankelijk toezichthouder. Alle deelnemende fondsen beschikken
over de CBF-erkenning.
Meer informatie hierover kunt u vinden via: www.cbf.nl.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Goede Doelen Week Veghel is een erkende ANBI. Daardoor zijn er regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Meer hierover weten? Bezoek de belastingdienst of download het formulier met uitleg.

Wilt u van de ANBI regeling gebruik maken? Stuur dan een volledig ingevuld formulier aan GDW Veghel middels het contactformulier

RSIN: 8570.97.519

OPBRENGST

Na een gezamenlijke telling worden de bedragen toegekend aan de deelnemende fondsen, zoals dit door u is aangegeven op het collecte formulier of bij uw online donatie.
De opbrengsten worden bekend gemaakt via lokale media, deze website en Facebook.

HELPEN

Het is een hele klus om de collecte voor de Goede Doelen Week Veghel goed te laten verlopen. Komt u ook enkele uurtjes helpen?
Alle helpende handen zijn welkom voor:

 • Enveloppen rondbrengen
 • Enveloppen ophalen
 • Organisatie, tellen, werving collectanten enzovoort.

Samen maken we een succes van deze collecte.
U kunt zich opgeven via het contactfomulier
In gezamenlijk overleg kiezen we dan wat bij u past.

OVERIGE VRAGEN

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Neem dan contact op via het contactformulier.
Er wordt dan snel contact met u opgenomen.

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI