Organisatie

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is het financieel ondersteunen van diverse bij het CBF aangesloten fondsen. Dit doet zij door het inzamelen van geld dat gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek voor uiteenlopende ziektes of voor maatschappelijke ondersteuning van bevolkingsgroepen per fonds. Het is dan ook zaak dat zij inwoners bewust laten worden van het nut van de geldinzameling voor wetenschappelijk onderzoek of maatschappelijke ondersteuning dat door de fondsen wordt uitgevoerd.

Missie

Stichting GDW Veghel stelt zich een samenleving voor waarin burgers en bedrijven in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven wordt bereikt doordat individuen hun omgeving met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid benaderen.

Dagelijks bestuur

Voorzitter:         Jeroen Melief
Secretaris: Marlène Kleisterlee-Franssen
Penningmeester:         Rob Hendriks

Algemene bestuursleden namens de taakgroepen

Collecte: Monique Rath en Ilse van Nistelrooij
Sponsoring-Communicatie: Iris Bogers en Judith de Groot
Financiën:  Marlène Kleisterlee-Franssen
Logistiek: Michiel Smits

Deelnemersraad

Alle fondsen hebben een vertegenwoordiger/aanspreekpunt die samen de deelnemersraad vormen. Bij belangrijke bestuurlijke beslissingen worden deze personen in kennis gesteld van de besluitvorming.

Beloning

Graag wil de Stichting GDW Veghel benadrukken dat bestuurders zich vrijwillig inzetten en dat zij géén financiële beloning ontvangen.
Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI