NIEUWS

Veghelse bewoners buitengewoon gul bij GoedeDoelenWeek collecte 2024.

Buitengewone opbrengst: zeker € 84.000,=
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.

In april was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte  konden de inwoners van Veghel zowel contant als middels eenmalige incasso of online doneren. Contante donaties en eenmalige incasso's werden door collectanten deur aan deur ingezameld of door Veghelse inwoners zelf naar het inzamelpunt gebracht. 

 Opbrengst 2024


Er is op dit moment al zo’n €84.000 voor de 19 fondsen binnengekomen. De penningmeester Rob Hendriks meldt dat er naast de collecte-giften door de Veghelse inwoners ook enkele forse donaties van Veghelse organisaties zijn ontvangen. Die laatste donaties zijn nog niet volledig verwerkt  in de €84.000.

Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. Online ontving GDW Veghel €36.500, via eenmalige incasso €30.000 en  contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte € 17.500.
Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 19 fondsen.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Stichting

Goede Doelen Week Veghel

Secretariaat

Jasmijnstraat 13 5461 CR Veghel

KVK

67624073

RABO bank

NL73 RABO 0315 795530

RSIN
RSIN

8570.97.519

Algemeen Nut Beogende Instelling
Algemeen Nut Beogende Instelling

Weet waaraan u geeft. 

logo GDW + ANBI